RMA

Voor het aanvragen van een reparatie is het noodzakelijk dat u de beschreven procedure nauwkeurig opvolgt. Bij het invullen van het onderstaande formulier vraagt u een RMA nummer aan, welke u vervolgens per mail ontvangt. Dit RMA nummer dient u vervolgens te vermelden bij het te repareren product, welke u kunt verzenden naar één van onze service centers welke in de mail worden vermeld: