Omegameter correct, rek in netwerk groot

vrijdag, 26 februari 2010 – Presentatie tijdens Noordzee-RAC

OOSTENDE –  De Omegameter is correct, maar de rek in netwerk van divers materiaal te groot.

Dat blijkt uit onderzoek van TNO (report), waarvoor het Nederlandse Kotteroverleg het initiatief heeft genomen om de verschillen met de afgeschafte schiel bloot te leggen. De klacht vanuit de visserij is dat de Omegameter niet het objectieve meetinstrument is wat het zou moeten zijn. De onzekerheid op de vloot over het netwerk is groot.

De Omegameter stond vorige week prominent op de agenda van de Noordzee-RAC, die twee dagen in Oostende vergaderde. Lex Vredeveldt van TNO presenteerde de eerste uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek. Volgens TNO is de Omegameter mechanisch en elektronisch een deugdelijk apparaat, maar vertonen de metingen van maaswijdtes toch een grote spreiding.

De verschillen in meetresultaten worden volgens TNO voornamelijk veroorzaakt door de structuur en de karakteristiek van het materiaal waarvan het netwerk is gemaakt. De rek moet daaruit, alvorens een correcte meting kan worden gedaan. Dat kan gerealiseerd worden door de kracht waarmee gemeten wordt aanzienlijk te verhogen. Ook blijkt de omvang van de steekproef van wezenlijk belang.

De Noordzee-RAC heeft afgesproken dat het lopende onderzoek van TNO voortgezet en afgerond gaat worden en dat de RAC contacten legt met enerzijds de zogeheten ‘Scheveningen-Groep’ van Europese inspecteurs en anderzijds het Europese controleagentschap in Vigo. Ook zal er worden samengewerkt met de NWW-RAC, waar een vergelijkbaar initiatief loopt.

1.700 zienswijzen GVB
Op de tweede dag van de Noorzee-RAC kwamen de beleidszaken aan de orde. De herziening van het Gemeenschappelijke Visserij Beleid (GVB) was prominent onderwerp. De Europese Commissie heeft maar liefst 1.700 zienswijzen binnen gekregen en verwerkt die nu. Dit voorjaar worden nog een aantal conferenties over specifieke onderwerpen gehouden, waaronder kustvisserij, management en beheer, en discards. In het voorjaar van 2011 zullen de voorstellen concreet gaan worden.

Tegen de adviezen van de RAC´s in is er in november vorig jaar snel een nieuwe controleverordening door de Visserijraad aangenomen. De Visserijraad wilde op die manier het Europese Parlement omzeilen. De invoering  verloopt nu problematisch en is dus vertraagd, en moet nu op onderdelen alsnog door het Europees Parlement behandeld worden.

Vanuit de Nederlandse sector werd de Noordzee-RAC twee dagen lang bijgewoond door Paula den Hartog en Wim de Boer, Derk Jan Berends woonde de vergadering van de demersale werkgroep bij. Ook waren vanuit Nederland Pim Visser (namens de Europese Visafslagen), Jan Willem Wijnstroom (Sportvissers), Christien Absil (St. De Noordzee) en Ate Oostra (Kustvereniging) in Oostende aanwezig.

Nieuws