Instructie over Omegameter

vrijdag, 26 juni 2009 – Ben Wensink

STELLENDAM – Leg alles wat er tijdens een netcontrole aan boord plaatsvindt op foto of video vast, laat geen meting toe op de knoop, let vooral op zijdelingse krachten, leg het netwerk slap aan dek en als de AID het toelaat: was het net voor hun vertrek en eindrapportage schoon. Plaats eventuele opmerkingen op het meetrapport, ook als de gemiddelde maaswijdte +80 mm is!

Deze boodschap gaf Ben Wensink van Ymuiden Stores afgelopen zaterdag tijdens zijn haventour met een omegameter in de hand mee aan de leden van Vissersvereniging Zuid West in Stellendam. Een dag eerder deed hij dat op Texel. Urk en Den Oever hebben nog een instructie van hem tegoed.

In eenvoudige bewoordingen vertelde Wensink vorige week zaterdagmorgen in het afslagrestaurant over het wettelijk gebruik van de omegameter per 1 juli 2009. Dat de trekkracht voor de nieuwe omegameter uiteindelijk 125 kN is geworden is volgens Wensink een gegeven waarmee ‘men zal moeten leren leven’.

Bij metingen van garens spelen de hardheid en dikte een cruciale rol bij de strekking. Ook de gevolgen van zandindringing in het netwerk (kan oplopen tot 50 procent) mogen niet onderschat worden. Over al dat soort zaken, zo bleek uit de discussie, zullen voor een soepel verloop van controles nog de nodige discussies aangegaan moeten worden met de Algemene Inspectiedienst en op Europees niveau.

Vandaag (vrijdag) wordt de invoering van de omegameter, die per 1 september 2009 in alle EU-lidstaten verplicht is, op het ministerie besproken met vertegenwoordigers van de visserijorganisaties.

Nieuws