Betrouwbare maaswijdtemeter voorwaarde

Maandag, 19 maart 2007 – Werkgroep Netvoorzieningen

De Omega maaswijdtemeter heeft nog geen officiële status.RIJSWIJK – Om problemen met maaswijdte en netvoorzieningen te tackelen zal er allereerst een betrouwbare maaswijdtemeter ingevoerd moeten worden.

Dat zegt Willem de Jong na de eerste vergadering van de Werkgroep Netvoorzieningen. Die werkgroep is in navolging van de Werkgroep Motorvermogens door de sector ingesteld om illegaliteit terug te dringen en scheefgroei te repararen. In 2003 heeft de kottersector daar in het kader van de intentieverklaring Duurzame Visserij afspraken over gemaakt met toenmalig LNV-minister Veerman. Prioriteit is verleend aan de pk´s om die in overeenstemming te brengen met het licentievermogen.

De problemen met netvoorzieningen zijn van een andere orde, zegt voorzitter De Jong. ,,Het heeft niet voor niets zo lang geduurd. Maar de stemming is: we moeten en willen van problemen met binnenzakken en touwtjes af. Dat is ons aller overtuiging. Twee aandachtspunten hebben we geïdentificeerd. Er moet een betrouwbare maaswijdtemeter komen, dat is toch wel een voorwaarde. Want nu moeten vissers in de kuil teveel marge nemen om op safe te spelen. Er is nu een objectieve maaswijdtemeter, de Omega, maar die heeft nog geen officiële status. Daar kleven ook nog wel wat haken en ogen aan, en we hebben voor de eerstkomende vergadering daarom fabrikant Observator uit Amsterdam uitgenodigd. De tweede kernvraag is: hoe organiseren we dat vissers zich aan de regels houden, dat de neiging om over te gaan tot verboden netvoorzieningen wordt onderdrukt? De wil is er om dat serieus aan te pakken, maar er ligt wel een stuk geschiedenis. Veel vissers zitten er wat dubbel in, en dat is best te begrijpen. Want er moet wel een besomming gehaald worden en dan wordt er ook vaak gekeken naar de collega.´´

Naast de beide landelijke kotterverenigingen (in de persoon van de voorzitters Ben Daalder en Johan Nooitgedagt) hebben de beheergroepen een belangrijke stem in de Werkgroep Netvoorzieningen. Voor acties is draagvlak van de beheergroepen onontbeerlijk. De bezetting zal per vergadering variëren, maar De Jong is heel blij met de brede vissersdelegatie: Lein de Nooijer, Jaap Albregtse, Jaap Fenijn, Toon Baay (allen Zeeland), Cor Brinkman, Anton Dekker, Huub Tanis (Goeree), Cees Erkamp (Wieringen), Martien Bakker (Den Helder) en Wim de Boer (Urk). Ben Wensink van Anza neemt als nettenspecialist zitting in de werkgroep, en verder vertegenwoordigers van het ministerie van LNV (inclusief AID) en het Productschap Vis. De zuid is sterk vertegenwoordigd, omdat problemen met de maaswijdte in hoge mate een relatie hebben met de tongvisserij.

Nieuws